Φαρμακεία στον ΤΚ. 55132Λήψη οδηγιών 2310452449
Παπατσεχιλίδη Βενιζέλου 8, Καλαμαριά


Λήψη οδηγιών 2310384180
Ανδρέα Παπανδρέου 57, Καλαμαριά


Λήψη οδηγιών 2310481585
Μητροπολίτου Χρυσάνθου 3, Καλαμαριά


Λήψη οδηγιών 2310444535
Αδαμάντιου Κοραή 30, Καλαμαριά
Λήψη οδηγιών 2310439148
Δημητρίου Καμπούρογλου 2, Καλαμαριά

Λήψη οδηγιών 2310029409
Αδαμάντιου Κοραή 6, Καλαμαριά