Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι


Σας καλωσορίζουμε στο farmakeia.gr.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες ώστε να ενημερωθείτε πλήρως για τον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας μας

Η χρήση της εφαρμογής ή περιήγηση στην ιστοσελίδα προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης.


Log Files - (Αρχεία καταγραφής)


Το farmakeia.gr χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις (Internet Protocol) για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν στην επισκεψιμότητα, τη διαχείριση του ιστότοπου και τη διασφάλιση των συναλλαγών.


Προσωπικά δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των μεταξύ μας συναλλαγών είναι η γνωστοποίηση από μέρους σας, κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.
Το farmakeia.gr δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε παρά μόνο στην περίπτωση που αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε ένδειξη καλής πίστης ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για: (α) τη συμμόρφωση με τα διατάγματα του νόμου , (β) την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του farmakeia.gr και της οικογένειας των τοποθεσιών της στο Web και (γ) τη λήψη μέτρων σε επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία της προσωπικής ασφαλείας των χρηστών του farmakeia.gr, των τοποθεσιών της στο Web ή του κοινού.
Οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας και της διεκπεραίωσης των ερωτημάτων σας, την έκδοση των τιμολογίων και άλλων σχετικών λειτουργιών. Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στο farmakeia.gr, δεσμεύεστε να μας παρέχετε έγκυρες πληροφορίες όσον αφορά το πρόσωπό σας. Η παροχή ψευδών πληροφοριών αντιτίθεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και τις συνθήκες χρήσης του Site μας.
Για την διασφάλιση των συναλλαγών, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας για την οποία δεν είναι δυνατή ή ταυτοποίηση του πελάτη (πχ ή συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε με χρήση 4-ψήφιου (PIN) ή προσωπικού κωδικού), χωρίς να γνωστοποιήσει στον πελάτη τον ακριβή λόγο της άρνησης.


Κοινοποίηση δεδομένων - Κοινή χρήση των δεδομένων σας

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρίας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.
Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, μεταφορές και παραδόσεις, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών της μάρκας και των προϊόντων, Google, Facebook, Linkwise, Mapbox, Openstreetmaps, tawk.to καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί υπηρεσίες από τις ακόλουθες εταιρίες, οι οποίες ενδέχεται να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους. Google, Facebook, Linkwise, YouTube, tawk.to .Τα προσωπικά στοιχεία, διατηρούνται μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους, επικοινωνώντας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας.

Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (α) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (β) αποτροπή παράνομων χρήσεων της ιστοσελίδας μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας μας και των πολιτικών μας, (γ) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (δ) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης.
Οι ανώνυμες πληροφορίες/στατιστικά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.
Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο της ιστοσελίδας μας αποθηκεύονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας δεσμεύονται να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR)


Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL.


Σύνδεσμοι (Links)

Το farmakeia.gr παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links) αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο επισκέπτης/χρήστης των συνδεδεμένων ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους.


Πολιτική Cookies

Το "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μεταφέρεται από μια ιστοσελίδα στον υπολογιστή σας. Το farmakeia.gr και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες μας αποστέλλουν cookies όταν περιηγήστε στην ιστοσελίδα μας. Με την αποδοχή των cookies μας δίνετε πρόσβαση σε πληροφορίες για το πως χρησιμοιποιείτε την ιστοσελίδα μας, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς ή/και συνεργάτες μας, ανώνυμα για να προσωποποιήσουμε την περιήγηση σας. Οι δύο(2) τύποι cookies που χρησιμοποιούμε είναι:
-Session cookies: δεν παραμένουν στον υπολογιστή σας μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή
-Persistent cookies: Παραμένουν στον υπολογιστή σας έως ότου τα διαγράψετε ή λήξουν. Οι περισσότεροι browser(φυλλομετρητές) αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείτε να τα αρνηθείτε παραμετροποιόντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Σε περίπτωση που δεν επιτρέπετε την χρήση cookies από το farmakeia.gr και τους συνεργάτες του, υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η χρήση της ιστοσελίδας μας.
Web beacons
Το farmakeia.gr ενδέχεται να χρησιμοποιεί Web Beacons σε συνδυασμό ή όχι με cookies για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα μας. Το Web Beacon είναι μία ηλεκτρονική εικόνα μονού εικονοστοιχείου (1x1). Τα Web Beacons ενδέχεται να επικοινωνούν με συνεργάτες του farmakeia.gr με σκοπό να σας προβάλουν σχετικές διαφημίσεις.


Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου farmakeia.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στη παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επίσης σημειώνεται ότι τα σήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ανήκουν είτε στην εταιρία είτε σε τρίτες εταιρίες, από τις οποίες η εταιρία προμηθεύεται προϊόντα, όλα δε τα διακριτικά γνωρίσματα προστατεύονται από την ειδική νομοθεσία που τα διέπει, η δε εμφάνισή τους στον ιστότοπο της εταιρίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τυχόν μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του farmakeia.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το farmakeia.gr.


Πληροφορίες ιστοσελίδας – Πληροφορίες φαρμακείων

Η εταιρία ως πάροχος των σχετικών υπηρεσιών, δεσμεύεται να καταβάλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Βεβαίως η εταιρία δεν ευθύνεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο σύστημα. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία δεν εγγυάται τη ορθότητα των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μπορεί να μεταβάλει τα δεδομένα χωρίς προειδοποίηση. Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης εναντίον της Εταιρίας, οι οποίες αφορούν σε υλικές ή ηθικές βλάβες που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται γενικά, εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Οι εφημερίες και τα ωράρια των φαρμακείων συγκεντρώνονται από τους φαρμακευτικούς συλλόγους με αυτοματοποιημένα εργαλεία και ενδέχεται α) να περιέχουν ελλιπής πληροφορίες β) να μην περιλαμβάνουν της τελευταίες αλλαγές στα προγράμματα των εφημεριών γ) να μην περιλαμβάνουν όλα τα εφημερεύοντα φαρμακεία.


Μεταβολές

Το farmakeia.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το farmakeia.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.


Χρήση του farmakeia.gr από παιδιά

Το farmakeia.gr δεν απευθύνεται σε παιδιά και πρέπει να είστε άνω των 16 ετών για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.


Διάθεση/πώληση φαρμακευτικών προϊόντων

Το farmakeia.gr δεν εμπορεύεται ή μεταπωλεί οποιοδήποτε είδους φαρμακευτικό ή πάρα-φαρμακευτικό προϊόν. Οι πληροφορίες και συμβουλές που αναγράφονται στο farmakeia.gr δεν επιχειρούν να αντικαταστήσουν την ιατρική συμβουλή, και η χρήση των προϊόντων και πληροφοριών που αφορούν θέματα υγείας θα πρέπει να γίνεται με γνώση του ιατρού που σας παρακολουθεί. Η χρήση των προϊόντων και των συμπληρωμάτων διατροφής που εμφανίζονται στο farmakeia.gr γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.


Περιορισμός Ευθύνης

Το farmakeia.gr, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το farmakeia.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.


Εφαρμοστέο δίκαιο - Αρμοδιότητα - Τελικές διατάξεις

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Σάμου.