Φαρμακεία Πολίχνη
Εφημερεύει στις 08:00
Φαρμακείο ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ Π.ΞΑΝΘΟΣ
Λήψη οδηγιών 2310638360
Αττάλου 13, Πολίχνη

Λήψη οδηγιών 2310742142
Μαυρομιχάλη 71, Πολίχνη


Λήψη οδηγιών 2310650648
Αγνώστου Στρατιώτου 73, Πολίχνη
Λήψη οδηγιών 2310661670
Αγνώστου Στρατιώτου 55, Πολίχνη