Φαρμακεία στον ΤΚ. 41500
Λήψη οδηγιών 2410591955
Κωσταντίνου Παλαιολόγου 44, Λάρισα