Φαρμακεία στον ΤΚ. 41223
Λήψη οδηγιών 2410553862
Ηρώων Πολυτεχνείου & 28ης Οκτωβρίου , Λάρισα